messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
info ตรวจรายงานสภาพอากาศ
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน วัดพระพุทธบาทผาผึ้ง
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน วัดสะหลีบุญเรือง
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน สำนักสงฆ์ห้วยทรายขาว
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน วัดเด่นเหม้า
 
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แบบประเมิน EIT 2567
ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปี 2567 (ITA) คลิ๊กได้ที่ลิ้งค์นี้


QR CODE

No Gift Policy


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายเสาร์คำ แก้วปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน...[18 เมษายน 2567]
วันที่ 18 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ออกเหตุรับ ส่งผู้ป่วยติดเตียงบ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4...[18 เมษายน 2567]
วันที่ 18 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ผู้อำนวยการกองคลัง...[18 เมษายน 2567]
วันที่ 17 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ออกเหตุรับผู้ป่วยบ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลาน...[17 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายโสภณ มีมัง
นายก อบต.แม่ลาน
โทร : 090-5654960
นายโสภณ มีมัง
นายก อบต.แม่ลาน
โทร : 090-5654960
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 168
เดือนนี้1,675
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)94,508
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ