องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
info No Gift Policy
No Gift Policy


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นายเสาร์คำ แก้วปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการซ่อมแซมหลังคาบ่อเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในหมู่บ้าน... [21 มิถุนายน 2565]
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายโสภณ... [19 มิถุนายน 2565]
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระธาตุ4 เจดีย์มหาปราชญ์ และถวายพระครูบาเจ้าศรีวิชัย หนึ่งใน9 จังหวัด ภาคเหนือ ณ พุทธอุทยานชัยยะสุขังปรางประทีป อำเภอลี้... [19 มิถุนายน 2565]
วันที่ 15 -18 มิถุนายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาตำบลและชาวบ้าน... [19 มิถุนายน 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม2565
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview177

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายโสภณ มีมัง
นายก อบต.แม่ลาน
โทร : 090-5654960
นายโสภณ มีมัง
นายก อบต.แม่ลาน
โทร : 090-5654960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 243
สัปดาห์นี้1,353
เดือนนี้11,263
ปีนี้135,156
ทั้งหมด256,796


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
30/06/2565
30/06/2565
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
[บัญชีแนบท้าย]
กพส.
24/06/2565
30/06/2565
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
24/06/2565
30/06/2565
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
24/06/2565
30/06/2565
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
29/06/2565
30/06/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
29/06/2565
29/06/2565
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน)
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ