messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 1 ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานประจำปีพ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.แม่ลานอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ.2567ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ให้เจ้าของป้ายผู้ครอบครองป้ายเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตอบต.แม่ลานอันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายประจำปีพ.ศ.2567ให้เสียต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระห้วยจะก่า บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลพ.ถ.53-021 สาย6 หมู่ที่4 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ E5/2566ลพ.ถ.53-012สาย2หมู่ที่3
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม