องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ณ... [23 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอยหมายให้ นายเสาร์คำ แก้วปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือประชาชนของ... [17 พฤษภาคม 2565]
วันที่17พฤษภาคม2565 เวลา09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานได้ดำเนินการประชุมสมัยสามัญที่ประจำปี2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน [17 พฤษภาคม 2565]
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยี่ยวยาและมอบสิ่งของจำเป็น ร่วมให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย... [12 พฤษภาคม 2565]
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 กิ่งกาชาดอำเภอลี้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยี่ยวยาและมอบสิ่งของจำเป็น พร้อมกับได้มอบถุงยังชีพและ เครื่องอุปโภคบริโภคและ ปัจจัยให้กับผู้เดือดร้อน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในเบื้องต้น... [12 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ 2565 นาย โสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ผู้นำชุมชนและอสม. มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน... [12 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 11 พฤษภาคม2565 นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ส่งกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ณ โรงพยาบาลลี้ อำเภอลี้... [11 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายเสาร์คำ แก้วปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น... [11 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่ง ของบ้านผาต้าย หมู่ที่.1 บ้านหนองมะล้อ หมู่ที่.2 และบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่.7 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้... [6 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับ กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังคาและถังเก็บน้ำ บ้านผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6 จากเหตุวาตภัย เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป [6 พฤษภาคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 327 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33