messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ออกเหตุรับ ส่งผู้ป่วยติดเตียงบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7...[25 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายเสาร์คำ แก้วปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วย นายกิตติ ธงสิบสอง...[24 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน...[24 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ออกเหตุรับผู้บาดเจ็บ...[23 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 23 พฤษาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ออกเหตุรับ ส่งผู้ป่วยติดเตียงบ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4...[23 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วย นายเสาร์คำ แก้วปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน...[23 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้นางชนันนิดา คำทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยนางรัตติกร ต๊ะกาบโพธิ์...[22 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายเสาร์คำ แก้วปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา...[21 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายเสาร์คำ แก้วปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน...[21 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หัวหน้าส่วนราชการ...[21 พฤษภาคม 2567]