องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายสุริยา ปวรรณา เจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่ดับไฟไหม้บริเวณบ่อขยะบ้านเด่นเหม้า... [28 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายสมสมัย ปองนาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน... [28 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายเอนก สีวิจี๋ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน... [28 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน... [27 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้นายสุริยา ปวรรณา เจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัยฯ พร้อมพนักงาน... [27 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายประวิทย์ ล่าเพ็ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมพนักงาน... [27 พฤศจิกายน 2566]
วัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้นายสมสมัย ปองนาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ... [27 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน... [25 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายสุริยา ปวรรณา เจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัยฯ พร้อม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน... [23 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายสุริยา ปวรรณา เจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัยฯ พร้อม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน... [22 พฤศจิกายน 2566]