องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ 2565 นาย โสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ผู้นำชุมชนและอสม. มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องกักตัวในพื้นที่เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ผู้โพส : admin