องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมพิธี 130 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นประธานในพิธี กิจกรรม “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งเเรก ณ อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.2435 เพื่อเป็นการนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายละเอียด : วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมพิธี 130 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นประธานในพิธี กิจกรรม “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งเเรก ณ อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.2435 เพื่อเป็นการนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ผู้โพส : admin