องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบให้ นายกิตติ ธงสิบสอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารจัดการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมดอกป๊าน (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด : วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบให้ นายกิตติ ธงสิบสอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารจัดการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมดอกป๊าน (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ผู้โพส : admin