องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566 (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) [27 เมษายน 2566]
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน วัดพระพุทธบาทผาผึ้ง [27 มิถุนายน 2565]
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน วัดสะหลีบุญเรือง [27 มิถุนายน 2565]
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน สำนักสงฆ์ห้วยทรายขาว [27 มิถุนายน 2565]
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน วัดเด่นเหม้า [27 มิถุนายน 2565]
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)