ชื่อเรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่แทน

ชื่อไฟล์ : 9sv4GYCFri23051.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้