ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล บ้านแม่ลาน หมู่ที่3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ชื่อไฟล์ : x4qK981Mon94448.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้