ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการปรับปรุงบ่อขยะ (ดันขยะลงบ่อ) โดยใช้รถไถผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง