องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
find_in_page แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน(Integrity and Transparency Assessment : ITA) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคกร ทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1