messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
find_in_page แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน(Integrity and Transparency Assessment : ITA) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคกร ทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1