messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
29 มีนาคม 2567
ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 19
13 มีนาคม 2567
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 1 ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปี 2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 26
25 มกราคม 2567
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานประจำปีพ.ศ.2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 22
17 มกราคม 2567
ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.แม่ลานอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ.2567ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 32
17 มกราคม 2567
ให้เจ้าของป้ายผู้ครอบครองป้ายเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตอบต.แม่ลานอันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายประจำปีพ.ศ.2567ให้เสียต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 18
17 มกราคม 2567
ให้เจ้าของป้ายตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานอันต้องเสียภาษีป้ายประจำปีพ.ศ.2567ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 20
17 มกราคม 2567
ให้เจ้าของป้ายผู้ครอบครองป้ายผู้ครอบบครองป้ายเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานอันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายประจำปีพ.ศ.2567ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 18
3 มกราคม 2567
รายงานงบรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 30
28 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 23
26 ธันวาคม 2566
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2566 โดย : adminเปิดอ่าน : 10
15 ธันวาคม 2566
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 73
15 ธันวาคม 2566
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 28
12 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย แม่ลานคัพ ครั้งที่ 1 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 33
12 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์โรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 29
8 ธันวาคม 2566
รายงานงบรับจริง จ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 31
1 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสชิกา poll โดย : adminเปิดอ่าน : 28
22 พฤศจิกายน 2566
ขอแจ้งแนวทางการรณรงค์ และรักษาความสะอาด ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 45
15 พฤศจิกายน 2566
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 18
15 พฤศจิกายน 2566
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดย : adminเปิดอ่าน : 9
1 - 20 (ทั้งหมด 156 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8