messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder กิจการสภา
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3