messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
แผนการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 เพิ่มเติม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
รายงานผลการดำเนนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562-2-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
รายงานผลการดำเนนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564 แผน ปปช. poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1