messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1