messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ชื่อเรื่อง: รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี พ.ศ.2566    ชื่อไฟล์: ZBQj1JuTue13603.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการในขั้นตอนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ชื่อเรื่อง: ประชาสัมพันธ์การดำเนินการในขั้นตอนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พ.ศ.2566    ชื่อไฟล์: ynkmketThu105808.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ชื่อเรื่อง: รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ชื่อไฟล์: S2NYt7VThu112806.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีประเด็น (1)การทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน (2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3)การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4)การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6)กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ระบุว่า การทำกิจกรรมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหาร่สวนตำบลแม่ลาน ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบยิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
ชื่อเรื่อง: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีประเด็น (1)การทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน (2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3)การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4)การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6)กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ระบุว่า การทำกิจกรรมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหาร่สวนตำบลแม่ลาน ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบยิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้
ชื่อไฟล์: mnGtr5JMon100910.jpg
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ชี้แจง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสึกนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
ชื่อเรื่อง: เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ชี้แจง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสึกนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ชื่อไฟล์: RvyjbIJThu31926.jpg
1 - 5 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1 2