องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ขอใช้สถานที่เพื่อบริการฉีดวัคซีนโควิด ในวันที่ 22 และ 25 มีนาคม 2565

แจ้งผู้รับผิดชอบให้เตรียมสถานที่เรียบร้อยครับผม สามรถติดต่อเจ้าหน้าที่ 081-4736884

(โดย:นายนิวัติ กันธิยะเทพ เขียนเมื่อ:16 มีนาคม 2565)

สอบถามขอใช้ห้องประชุมในวันที่ 10 มีนาคม 2565 จะได้ไหมครับ

จองไว้ให้เรียบร้อยครับผม สามารถติดต่อ กับเจ้าหน้าที่ 081-4736884

(โดย:นายบุญมี เงินคำ เขียนเมื่อ:16 มีนาคม 2565)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว