messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ขอสอบถามการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2567 จะจ่ายวันที่เท่าไหร่คะ (27 กุมภาพันธ์ 2567) นางเสาร์คำ บุญทานุช องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยงานสวัสดิการจะดำเนินการจ่ายเบียยังชีพในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ครับผม
ขอสอบถามกำหนดการแข่งขันกีฬาต้านยยาเสพติด กำหนดวันที่เท่าไหร่ครับ (20 มกราคม 2567) นายนัฐวัตร เฟยธิก๋า การแข่งขันกีฬา จะจัดขึ้นในวันที่ 22-28 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ครับผม สำหรับสุจิบัตรการแข่งขันท่านสามารถมารับได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เลยครับผม
ขอใช้สถานที่เพื่อบริการฉีดวัคซีนโควิด ในวันที่ 22 และ 25 มีนาคม 2565 (16 มีนาคม 2565) นายนิวัติ กันธิยะเทพ แจ้งผู้รับผิดชอบให้เตรียมสถานที่เรียบร้อยครับผม สามรถติดต่อเจ้าหน้าที่ 081-4736884
สอบถามขอใช้ห้องประชุมในวันที่ 10 มีนาคม 2565 จะได้ไหมครับ (16 มีนาคม 2565) นายบุญมี เงินคำ จองไว้ให้เรียบร้อยครับผม สามารถติดต่อ กับเจ้าหน้าที่ 081-4736884
ตอบคำถามแล้ว 4 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: