องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
info ตรวจรายงานสภาพอากาศ
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน วัดพระพุทธบาทผาผึ้ง
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน วัดสะหลีบุญเรือง
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน สำนักสงฆ์ห้วยทรายขาว
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน วัดเด่นเหม้า
 
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แบบประเมิน EIT 2567
ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปี 2567 (ITA) คลิ๊กได้ที่ลิ้งค์นี้


QR CODE

No Gift Policy


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้นายกิตติ ธงสิบสอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นางนันท์นภัทร กรรณิกา... [23 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงพื้นที่นำรถบรรทุกน้ำรดน้ำ บริเวณสนามหญ้า... [23 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงพื้นที่นำรถบรรทุกน้ำดับไฟป่าบริเวณสวนไย... [22 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นางชนันนิดา คำทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วย นางรัตติกร ต๊ะกาบโพธิ์... [22 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายโสภณ มีมัง
นายก อบต.แม่ลาน
โทร : 090-5654960
นายโสภณ มีมัง
นายก อบต.แม่ลาน
โทร : 090-5654960
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 108
เดือนนี้3,348
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)38,359
ทั้งหมด 162,738


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ